Nedan finns schemat för sommarterminen 2020. Eventuella önskemål och synpunkter mailas till fredrik@edgetennis.se.

Schema sommartermin 2020