Som tidigare aviserat har vi årsmöte den 27 mars kl 19. Årsmöteshandlingarna hittar du här:

Kallelse o dagordning 2017

Budget 2017

Revisionsberättelse 2016

Årsredovisning Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb 2016