Vi återkommer med nytt datum.

Allt material inför årsmötet hittar du här:

Valberedningens forslag till styrelse_SDTK_2020

Årsredovisning 2019

Dagordning Årsmöte 2020

Revisionsberättelse 2019

Budget 2020

Verksamhetsplan 2020