Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte den 26 mars
2018 kl. 19.00 i hallen.

Vill du skriva en motion till årsmötet
ska den vara inlämnad senast den 12 mars. Allt
övrigt underlag kommer ut den 19 mars.

Anmälan om deltagande görs till kansliet@sdtk.se