Årsmöte och motioner
Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte måndagen den 27 mars kl. 19.00 i hallen. Vi kommer ut med påminnelser och dagordning när det närmar sig men det kan vara bra att anteckna datumet redan nu. Vill du lämna in en motion så skall vi ha fått den senast den 13 mars.