Kommer här valberedningens förslag till val av styrelse 2017

Ordförande Ulf Enander omval 1 år
Sekreterare, vice ordf. Eva Nisser omval 2 år
Kassör Anders Öhman fyllnadsval 1 år
Ledamot Kenneth Falk omval 2 år
Ledamot Magnus Lindahl omval 2 år
Ledamot Tomas Köhlberg omval 2 år
Ledamot Ann-Sofie Sternås omval 2 år
Suppleant 1 Birgitta Held-Paulie omval 1 år
Suppleant 2 Max Larsvall nyval 1 år
Suppleant 3 Ernst von Olnhausen nyval 1 år
Suppleant 4 Ulrika Ögren-Persson nyval 1 år
Revisor Johan Held nyval 1 år
Revisorssuppleant Monica von Olnhausen omval 1 år
Styrelsens förslag  till valberedning
Sammankallande Dennis Rydmark omval 1 år
Ledamot Karin Hoby nyval 1 år
Ledamot Cecilia Lindvall nyval 1 år