Juniortennis

Klubbens ambitioner på juniorsidan är fortsatt höga och följer en vidareutvecklad utbildnings­plan, vilken grundar sig på play&stay-konceptet. Vi har från höstsäsongen 2015 intensifierat och ytterligare förbättrat teamsatsningen som numera omfattar ett 20-tal juniorer i olika kategorier.

En mycket viktig del i att lyckas med vår juniorträning är tränarnas kvalité, kunskap och engagemang samt inställning till idrotts- och vidareutbildning. All juniorträning sker i regi av Edge Tennis AB under ledning av Joakim Alvetoft och hans tränarteam.

Veterantennis

Veterantennisen i vår klubb omfattar herr- och damtennis (över 35 år). Vi är fortsatt mycket framgångsrika, där såväl våra damer som våra herrar tillhör Sverigeeliten. Klubben har representationslag i de Svenska Tennisserierna både på dam- och herrsidan.

Vuxentennis

Den organiserade vuxentennisen inom vår klubb bedrivs i träningsgrupper, gruppspel samt dam- och herrdubbelspel. Vuxentennisen har successivt utökats och förbättrats under de senaste åren. Dock är ytterligare möjlighet till utökning mycket begränsad p.g.a. bristen på banor. All vuxenträning sker i regi av Edge Tennis AB under ledning av Joakim Alvetoft och hans tränarteam. På tisdagskvällar arrangeras damdubbelspel och herrarna spelar på torsdagskvällar. Damtennisens koncept med olika och skiftande initiativ över tid och med fler dubbelspeltimmar har visat sig mycket uppskattat.

Gruppspel

Varje period omfattar nio veckor där de nio spelarna i en grupp möts enligt ett särskilt spelschema i nätbaserade Backhandsmash. Vi spelar med fem grupper om nio deltagare.

 • Matcherna startas efter max tio minuters inbollning och spel till speltidens slut.
 • Varje set spelas till fem game, tiebreak vid 4-4, först till sju poäng vinner med två poäng.
 • Varje vunnet set ger två poäng och oavgjort ger en poäng. Närvaro ger en poäng. Som oavgjort set räknas också om setet inte har hunnit spelas klart och skillnaden är ett game spelarna emellan. Är det två games skillnad ger det två poäng till ledaren. Totalt är det sex poäng som fördelas i en spelad match.
 • Påbörjat game skall färdigspelas, men måste påbörjas senast tre minuter innan sluttid.
  Se till att spela i ett normalt tempo, ”maskning” av speltid är ej tillåtet. Sidbyte sker vart tredje game för ökat matchtempo.
 • Avbruten match. Om spelare tvingas bryta pågående match bokförs resterande game till motståndaren. Ex: Om Pelle leder 4-1 mot Kalle men tvingas bryta p.g.a. skada vinner Kalle med 5-4, 5-0. Resultatet blir 5-1 i poäng till Kalle. Om Pelle leder 5-1, 2-0 och bryter p.g.a. skada blir slutresultat 5-1, 2-5, vilket ger 3-3 lika i poäng.
 • Spelare som är förhindrad att spela viss match får lämna w.o. eller på eget initiativ ordna speltillfälle efter överenskommelse med motståndaren, dock före spelperiodens sista speldatum. Besked om w.o. skall i god tid lämnas motståndaren. Vid w.o. räknas 4-0. Resultaten skall föras in på Backhandsmash.
 • Icke ifyllda resultat räknas som om matchen ej spelats, noll poäng till bägge spelarna.
 • Spelare som nonchalerar att meddela motståndare w.o. riskerar att utestängas från fortsatt deltagande i gruppspelet och att ersättas av lämplig reserv.
 • Om en spelare tvingas lämna w.o. äger motståndaren rätt att disponera den ordinarie gruppspelstimmen.
 • Om spelarna kommer överens om att spela matchen på annan tid sker detta på bekostnad av den spelare som vill flytta matchen.
 • Om bägge spelarna har förhinder att spela bokas tiden av i Backhandsmash och tiden blir ledig för strötidsbokning. Resultat noteras 0-0.

Efter fullbordad spelperiod sker upp- och nedflyttningar. De två främst placerade flyttas upp och de två sist placerade flyttas ned till närmaste grupp. Vid lika antal matchpoäng räknas i första hand summa gameskillnad och i andra hand inbördes möte.

Köregler

 • Deltagare är skyldig att engagera sig för hela säsongen. Vid förhinder till fortsatt spel skall lämplig ersättare anskaffas i samråd med Gruppledare och Tävlingskommittén.
  Som skäl till förhinder under pågående omgång är endast skada giltigt skäl, läkarintyg kan begäras in. Ersättningsspelare spelar full omgång ut. Spelare får som mest vara borta två spelomgångar innan man ersätts permanent. Spelare får sedan sätta upp sig på väntelistan för gruppspelet.
 • För deltagande i Saltsjö-Duvnäs TK:s gruppspel krävs medlemskap i föreningen.
 • För att sätta upp sig på väntelistan till gruppspelet krävs också medlemskap i föreningen.
 • Vi följer principen att högst upp på kölista blir erbjuden en plats i gruppspelet.
 • Platsen man blir erbjuden är den som blivit ledig. Dock förbehåller sig klubben att placera in spelare i rätt grupp om så krävs. Klubben har också rätt att plocka in en mer spelstark medlem placerad längre ner i kön för att hålla hög spelnivå i gruppspelet.
 • Som sökande och deltagare i gruppspelet accepterar man att spela på erbjudna tider och grupper. Annars går platsen till nästa på väntelistan.
 • Kölistan till gruppspelet skall finnas på kansliet och är tillgänglig för sökande att se hur man ligger till.

Avgiften faktureras terminsvis. Tre bollrör per termin och träningstider vid gruppspelsuppehåll ingår i priset. För prisinformation se priser.

Vid periodbyte e-postas information ut att ny spelperiod startar. Spelschema och speltider framgår i Backhandsmash. Det är varje spelares skyldighet att kolla sin e-post.

Länk till Backhandsmash

Bollar

Det åligger varje deltagare att hämta ut sina tre rör bollar under period 1 varje speltermin. Ej uthämtade rör tillfaller SDTK. Borttappade bollrör ersätts ej av SDTK.

Gruppspelsledare

Gunilla P-Wictorin (kanslist SDTK)
08-7160201
kansliet@sdtk.nu

Tävlingskommittén SDTK

Kenneth Falk
070-313 9095
kmfalk@telia.com