Nu är detaljplanen för den nya hallen ute för samråd – läs mer här:

http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nyhetslista-samrad-granskning/2016/11/tennishall/