I söndags erhöll vår förening utmärkelsen Utmärkt Förening av Nacka kommun och SISU Idrottsutbildarna.

Föreningen har arbetat med kvalitetssäkring genom handlingsplaner, policydokument, utbildning och aktiviteter
inom följande områden:
– Alkohol och droger
– Medvetet ledarskap
– Jämlikhet
– Säkerhet och trygghet
– Delaktighet och inflytande
– Föreningskunskap