Vi börjar med årsmötesförhandlingarna kl. 19.00 den 21/3

Därefter bjuder vi på lite dryck och tilltugg. Det är ett bra tillfälle att träffa alla oss som på olika sätt engagerar oss i klubbens verksamhet och dagliga styrning.

Vill du skriva en motion skall den vara inlämnad senast fredagen den 7 mars.

Alla underlag inför årsmötesförhandlingarna kommer att finnas tillgängliga i hallen och på hemsidan måndagen den 14 mars.

För att vi skall veta hur mycket mat och dryck vi skall ordna vill vi att du anmäler deltagande till Gunilla på kansliet senast torsdagen den 17 mars.

Välkommen!

Dokument:
Dagordning
Årsredovisning 2015
Budget 2016
Revisionsberättelse 2015
Valberedningens förslag
Styrelsens förlag om hall till årsmötet
Styrelsens förslag om Föreningspolicy till årsmötet