Abonnemang

Abonnemang

Kontrakt i Duvnäshallen gäller för perioden augusti v 33 – juni v 23 varje år. Kontrakten löper på även under helger och lov. Banorna är öppna för spel alla dagar kl 06-24.

Följande klubbverksamhet har företräde till nedanstående tider:
- Juniortennis vard 14-19
- Damtennis tisd 18-22
- Gruppspel onsd 19-23 och sönd 19-23
- Herrtennis torsd 19-22

Information om abonnemangspriser finner du på sidan priser. Som kontraktsinnehavare förutsätts att du bokar av din tid när du inte kommer att spela så att andra medlemmar får möjlighet att boka banan. Då ersätts du med 75% av timkostnaden via en insättning på ditt medlemskonto.

OBS! För att spela i hallen krävs betald medlemsavgift. Klubben förbehåller sig rätten att vid behov disponera abonnerad tid för tävlingar och klubbmatcher mm mot avgiftskreditering. Ansökan om kontraktstid görs via formuläret till höger.

Avbokning av kontraktstid

När du inte kommer att utnyttja din kontraktstid ska tiden bokas av så att andra medlemmar får möjlighet att spela.

- Gå in i bokningsprogrammet via klubbens hemsida
- Tryck på den dag du har din kontraktstid som ska avbokas
- Tryck på din kontraktstidLogga in med ditt lösenord (de sista 4 siffrorna i din medlemskod)
- Programmet frågar om du vill boka av din tid
- Bekräfta genom att trycka på Avboka

Regler för abonnemang

Kontraktstid kan endast innehas av medlem i SDTK. Detta gäller även för den som vill stå i kö till abonnemang, dvs. medlemskap krävs för att få ställa sig i abonnemangskön.

När abonnemang skall tilldelas medlemmar som köat till sådant, gäller följande urvalskriterier för kontraktstid:
- Hur länge medlemmen varit medlem i SDTK
- Hur länge medlemmen stått i kö till kontraktstiden
- Hur aktiv medlemmen är i klubbens ideella arbete – ett aktivt engagemang i klubbens ideella arbete premieras
- Hur aktivt medlemmen deltar i klubbens övriga aktiviteter – hög aktivitet premieras
- Hur medlemmen hjälper till att arbeta för en positiv utveckling av SDTK

Medlem som upprepade gånger inte friställer sin kontraktstid trots att denna inte använts av medlemmen, riskerar att förlora sitt kontrakt om nämnda medlem trots uppmaning inte följer dessa regler.'

Klubbens villkor för att inneha en kontraktstid: SDTK Villkor Spelabonnemang