Abonnemang

Abonnemang

OBS! För närvarande lägger vi inte några nya kontrakt på våra banor. Uppsagda kontraktstider går att boka som strötid.


Kontrakt i Duvnäshallen gäller för perioden augusti v 33 – juni v 23 varje år. Kontrakten löper på även under helger och lov. Banorna är öppna för spel alla dagar kl 06-24.

Följande klubbverksamhet har företräde till nedanstående tider:
- Juniortennis vard 14-19
- Damtennis tisd 18-22
- Gruppspel onsd 19-23 och sönd 19-23
- Herrtennis torsd 19-22

Information om abonnemangspriser finner du på sidan priser. Som kontraktsinnehavare förutsätts att du bokar av din tid när du inte kommer att spela så att andra medlemmar får möjlighet att boka banan. Du bokar av din tid i Matchi.
Då ersätts du med 75% av timkostnaden via en insättning på ditt medlemskonto.

OBS! För att spela i hallen krävs betald medlemsavgift. Klubben förbehåller sig rätten att vid behov disponera abonnerad tid för tävlingar och klubbmatcher mm mot avgiftskreditering.

Medlem som upprepade gånger inte friställer sin kontraktstid trots att denna inte använts av medlemmen, riskerar att förlora sitt kontrakt om nämnda medlem trots uppmaning inte följer dessa regler.

Klubbens villkor för att inneha en kontraktstid: SDTK Villkor Spelabonnemang