Guldnålar och hedersmedlemskap

Guldnålar

Guldnålen tillkom i slutet av 1950-talet på initiativ av dåvarande ordförande Fred Öström. Enligt statuterna skall “Guldnålen tilldelas den som på särskilt sätt bidragit till klubbens utveckling”.'Styrelsen utser mottagare av guldnål.

Styrelsen utser mottagare av guldnål.
Nål # Namn År
1 Fred Öström 1960
2 John Gunnar Månsson 1960
3 Isa Anzén 1961
4 Gösta Berg 1963
5 Rolf Lagerbäck 1963
6 Sören Edestig 1964
7 Gun Telander 1965
8 Majken Korlén 1966
9 Nils Sahlberg 1966
10 Holger Hanner 1967
11 Sverker Hydén 1969
12 Lars Yngve Cedgren 1969
13 Birger Nyström 1971
14 Gustav Korlén 1972
15 Arne Rave 1973
16 Lars Telander 1974
17 Lars Sahlberg 1974
18 Roland Hydén 1974
19 Nils Ekroth 1974
20 Åke Ehnborg 1974
21 Anna-Lisa Edestig 1974
22 Sven Olof Palm 1977
23 Arne Essler 1977
24 Gösta ”Palle” Pettersson 1977
25 Lars-Erik Stranden 1978
26 Gunnel Palm 1978
27 Dina Zetterberg 1981
28 Per Erik Brattnäs 1984
29 Per Olov Brodin 1984
30 Lena Palm 1984
31 David Hotz 1985
32 Ronnie Lord 1987
33 Ingegerd Sundström 1989
34 Tommy Lindberg 1990
35 Rolf Eliasson 1991
36 Oscar Setterblad 1992
37 Yvonne Telander 1994
38 Richard Sundström 1999
39 Stefan Tellberg 2002
40 Ulf Zetterholm 2004
41 Åke Brandt 2005
42 Bo Ericsson 2010
43 Eva Nisser 2019

hedersmedlemskap

Hedersmedlem kan den bli “som på ett utmärkt sätt främjat klubbens syften”. Årsmötet utser hedersmedlem på förslag från styrelsen.

1935 Einar Setterwall
1960 Fred Öström
1971 Gösta Berg
1971 Nils Sahlberg
1976 Gun Telander
1999 David Hotz
2006 Nils Ekroth
2007 Lars Telander

hedersordförande

1981 Sören Edestig