Tävlingar i Sverige

Fr.o.m. 1 maj 2010 är det obligatoriskt att ha tävlingslicens för alla spelare som är 12 år och äldre och som skall spela sanktionerad tävling (OBS! att licenskravet gäller samtliga tävlingar i Sverige). Licensen är avgiftsfri upp till det år man fyller 13 och innehåller en försäkring vid träning och tävling. Därefter tas en licensavgift ut för varje kalenderår. Förutom möjligheten att delta i sanktionerade tävlingar innebär licensen att spelarens resultat registreras för beräkning av Tennispoäng.

Anmälan till Tävling

För att anmäla dig till en tävling, gå in på Tentour Online.

Du loggar in med ditt licensnummer och ett lösenord som du själv bestämmer första gången du loggar in på denna sida. OBS! att anmälan är inte är fullständig förrän betalning gjorts och du fått en bekräftelse på din anmälan via e-post.

När lottningen till den tävling du anmält dig till är klar, går du bara in på Tentour Online och söker på den tävling du är anmäld till, så ser du spelschema och speltider.

Det ankommer på spelaren själv (föräldrarna) att anmäla sig till tävlingarna samt att betala anmälningsavgift.