Framtidsfonden

Framtidsfonden startades 1998 för att årligen kunna dela ut priser till juniorspelare i form av ett presentkort och ett diplom där motiveringen angavs. Totalt delades 1 500 kr per år ut ur fonden och lika mycket tillkom från sponsrade presentkort. Från början delades tio priser ut per år till fem flickor och fem pojkar. Senare skars det ned till sex priser per år med lika fördelning mellan flickor och pojkar. Priserna skall vara en uppmuntran till juniorer och har kategorierna bästa tävlingsresultat, bästa förbättring samt gott kamratskap och föredömligt uppträdande.

Fonden byggdes upp genom donationer av klubbens medlemmar. Varje donator fick en plakett på Framtidsfondens tavla. Medlem som skänkt 1 000 kronor eller mer fick en guldplakett, 500 kronor en silverplakett och 300 kronor en bronsplakett. Prispengarna togs ur räntan, bara undantagsvis skulle kapitalet få användas.

2012 fann styrelsen att den allt lägre räntan, som för 2012 uppgick till 21 kronor, omöjliggjorde tidigare årliga utdelningar. På årsmötet 2013 beslöts enhälligt att upplösa fonden och att använda medlen för att finansiera ett gym. Av en skylt framgår att gymmet sponsrats av fonden. Samtidigt kvarstår att juniorer även framdeles erhåller pris i de tre ovan beskrivna kategorierna.