Alex Tepper 19830224-20191110

Alex Tepper 19830224-20191110

2019-11-13

Vi måste tyvärr meddela att Alex Tepper avled i söndags i sitt hem.Tack till alla som stöttat Alex med familj med bidrag till vår insamling.Våra tankar går till Alex familj.

Alex Tepper 19830224-20191110