Årsmöte!

Årsmöte!

2023-02-15

Välkommen på årsmöte den 27 mars 2023 kl 19. Mötet hålls i tennishallen.

Anmäl ert deltagande till kansliet@sdtk.se.

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp successivt.

Valberedningens och styrelsens förslag.Dagordning ÅrsmöteVerksamhetsplan 2023Årsredovisning 2023Budget 2023Revisionsberättelse
Årsmöte!