Covid-restriktioner

Covid-restriktioner

2022-01-07

Med anledning av Regeringens, Folkhälsomyndighetens (FHM) nya rekommendationer avseende Covid-19 anvisningar kring att vistas i inomhusmiljöer där många personer träffas, som t.ex. idrottsanläggningar, samt SvTF:s anvisningar kring deltagande i läger, matcher utanför den egna klubben genomför vi (SDTK och Edge) vissa ändringar och begränsningar i vår verksamhet och i vår tennishall.

Vi gör detta för att i så stor uträckning som möjligt skapa och upprätthålla verksamheten och som minimerar riskerna för smittspridning – de begränsningar som återinförs fr.o.m. idag den 23 dec är följande:

- Maxantal: antal besökare som får vistas i hallen samtidigt är 30

- Juniorträning anpassas till bl.a. med avseende på ålder till 50 min pass (separat information skickas ut till alla berörda)

- Föräldrar till barn och ungdomar ombeds att hämta och lämna sina barn/ungdomar utanför tennishallen samt att också respektera de nya tiderna (50 min pass) dvs.  hämta ’10 min i heltimme och lämna precis innan heltimme

- Vuxenträning anpassas till 50 min pass (deltagare informeras även separat)

- Tränarna kommer också i så stor utsträckning som möjligt att lägga upp träningarna så att deltagarna inte står för nära varandra vid drills och övningar.

- Omklädningsrummen hållas stängda. Vi uppmanar alla att därför att byta om och duscha hemma.

- Gäller alla (dam- och herrdubbel, gruppspel, kontraktstider samt strötider)

- Speltid 50 min och är mellan 5 min över till 5 min i heltimme (t.ex. 10:05-10:55)

- Gruppspelsmatcherna: kortas till 5 min inbollning som sker från heltimme till 5 min över heltimme och sedan 50 min match (matcherna startar 5 min över heltimme då de som spelat timmen tidigare ska ha lämnat banan och slutar 5 min i hel-timme).

- Spelarna får gå in på banan 5 min innan heltimme och till andra sidan än där de som spelar har sin utrustning

- De som spelar slutar spela 5 min i heltimme men får vara kvar på banan (på motsatta sida) till som längst 5 min över heltimme för att plocka ihop utrustning, ta på sig ytterkläder (ej skor) utan att behöva trängas i entrén/lobbyn med övriga  som slutat spela på de andra banorna.

- Läktaren (del av) är öppen för att för att skapa plats till att ta på och av tennisskor om det är trångt i entrén/ lobbyn (ytterskor tas av och lämnas i entré/lobbyn) – obs, det är inte tillåtet att vistas på läktaren annat än vid byte av skor innan/efter spelad timme.

- Entrén/Lobbyn används endast för skobyte och spelare lämnar entrén/lobbyn direkt efter byte av skor  för att undvika trängsel.

- Ingen får vistas i tennishallen som inte tränar, arbetar eller besöker kansliet/shopen (eller av annan anledning har tillåtelse)

Tävlingsverksamhet för  seriematcher och SO Tour påverkas inte förutom att publik i hallen inte är tillåtet

Dessutom påminner vi alla att:

- Hålla avstånd till varandra speciellt vid möten i entré, korridorer och ingångar till banorna.

- Använda handsprit en extra gång och innan ni börjar träningen (finns innanför ingången och på toaletten).

- Alla som vistas i tennishallen – dagligdags eller vid enstaka tillfällen – har ett stort ansvar för att upprätthålla dessa restriktioner.

- Stanna hemma om ni har minsta symptom.

- Vi måste alla hålla i och hålla ut tillsammans och göra det vi kan för att minska smittspridningen både i tennishallen och samhället i stort.

Dessa begränsningar gäller fram t.o.m. 16 januari 2022 men kan komma att förlängas.