Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

2020-11-01

Region Stockholm och Riksidrottsförbundets nya rekommendationer avseende Covid-19.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens (FHM) nya rekommendationer avseende Covid-19 samt att Region Stockholm och Riksidrottsförbundet avråder från att vistas i inomhusmiljöer där många personer träffas, som t.ex. idrottsanläggningar, men även från att delta i träningar, matcher och tävlingar genomför vi [SDTK och Edge] vissa ändringar och restriktioner i vår verksamhet och i vår tennishall.

Vi gör detta för att i så stor uträckning som möjligt skapa och upprätthålla verksamheten som minimerar riskerna för smittspridning – det som konkret görs är följande:

 • All tävlingsverksamhet (seriematcher) ställs in eller skjuts upp tills vidare
 • Juniorträning anpassas, bl.a. med avseende på ålder, födda 2004 och tidigare, samt till 50 minuters pass (separat information skickas ut till alla berörda)
 • Föräldrar till barn och ungdomar ombeds att hämta och lämna sina barn/ungdomar utanför tennishallen samt att också respektera de nya tiderna (50 min pass) dvs. hämta ’10 min i heltimme’ och lämna precis innan heltimme
 • Vuxenträning anpassas till 50 min pass (deltagare informeras även separat)
 • Tränarna kommer också i så stor utsträckning som möjligt att lägga upp träningarna så att deltagarna inte står för nära varandra vid drills och övningar.
 • Omklädningsrummen kommer att hållas stängda. Vi uppmanar alla att därför byta om och duscha hemma.
 • Läktaren stängs helt (övre planet, inkl. gymmet) för samtliga utom tränare och personal/funktionärer
 • Gruppspel samt dam- och herrdubbel fortsätter som vanligt (obs, att läktaren är stängd även under dessa tider)
 • Kontraktstider påverkas inte direkt utan dessa fortsätter som vanligt förutom att läktaren är stängd
 • Vi ber alla som spelar i hallen att använda olika sidor för er utrustning än de som spelade timmen innan – extra stolar finns utplacerade på olika sidor – och inte stanna kvar på banan eller i hallen längre än nödvändigt
 • Ingen får vistas i tennishallen som inte tränar, arbetar eller besöker kansliet/shopen (eller av annan anledning har tillåtelse)

Dessutom påminner vi alla att:

 • Hålla avstånd till varandra speciellt vid möten i lobby, korridorer och ingångar till banorna. Det blir lätt trångt vid byten som sker varje heltimme så hantera detta på bästa sätt.
 • Använda gärna handsprit en extra gång och innan ni börjar träningen (finns innanför ingången och på toaletten).
 • Alla som vistas i tennishallen – dagligdags eller vid enstaka tillfällen – har ett stort ansvar för att upprätthålla dessa restriktioner.
 • Vi måste alla hålla i och hålla ut tillsammans och göra det vi kan för att minska smittspridningen både i tennishallen och samhället i stort.

Utöver detta uppmanar vi alla att följa de av FHM utfärdade allmänna restriktionerna och således hålla två meters avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om ni har minsta symptom.

Dessa restriktioner och rekommendationer gäller till den 19 november och kan förlängas ytterligare.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Saltsjö-Duvnäs TK

Folkhälsomyndighetens rekommendationer