Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

2022-03-07

Medlem kallas härmed till årsmöte måndag den 28 mars kl 19 i hallens styrelserum.

Anmälan om deltagande mailas till kansliet@sdtk.se.

Sista dag för medlemmar att lämna en motion till årsmötet är den 14 mars.

Välkomna!

Styrelsen

DagordningValberedningens förslagÅresredovisning och revisionsberättelseVerksamhetsplan 2022Budget 2022
Kallelse till Årsmöte