Nuläge nya hallen

Nuläge nya hallen

2022-09-24

Många gånger har vi trott att vi varit nära detaljplanebeslut för vår nya hall, men något har alltid dykt upp; orkidéer, hackspettar, dagvatten, hockeyhallar mm.

Men nu tror vi oss hyfsat nära beslut igen, men ingen ska tro att kommunens beslutsvägar är raka eller snabba.

Som vi berättat om tidigare har vi varit igenom granskningsfasen och nästa steg är nu att lämna in slutgiltigt underlag för beslut om ny detaljplan för området. Detta görs av kommunens tjänstemän och beslut tas i kommunledningen. Tidplan för beslutet är oktober/november.

Det som än så länge saknas i underlaget är dagvattenlösningen vilken också ska godkännas av Länsstyrelsen. Till saken hör att just dagvattnet är en av stötestenarna för utbyggnad av Nacka totalt sett. Vi väntar nu på kommunens beslut i dagvattenfrågan.

I och med hög personalomsättning på kommunen brottas vi också med en viss avsaknad av kontinuitet på tjänstemannasidan, vilket leder till fördröjningar.

Som ni säkert är medvetna om har också de yttre ekonomiska förutsättningarna för projektet förändrats en hel del senaste halvåret; höjd ränta och ökade byggkostnader.

Vi har gått igenom en kalkyleringsprocess och ska så snart dagvattenfrågan är löst börja arbeta mer detaljerat med finansieringslösningar.

Det här är en process som pendlat mellan himmel och helvete, men vi ger oss inte. Till de himmelska höjderna hör utformningen av vår hall som till 80% är klar. Vi tycker själva att det blir en av Sveriges absolut bästa hallar. Så följ med på en digital åktur genom hallen!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Nuläge nya hallen