Renovering av banorna

Renovering av banorna

2021-04-03

Som ni vet hade vi och leverantören planerat att vara klara med omläggningen av bana 1 och 2 på måndag 5 april. Nu har två saker inträffat. Dels var nivåskillnaderna större än beräknat av Svedborgs (leverantören) vilket medför mer spackling än planerat. Bara på bana 1 ligger vänster bortre banhalva ca 8 cm under övrig nivå. Och dels har arbetsstyrkan indirekt drabbats av Corona och därmed karantän.

Arbetslaget kommer att arbeta för fullt hela påskhelgen men med hänsyn till torktider siktar vi nu på att vara klara för att öppna hallen nästa lördag 10 april, skulle det bli tidigare kommer vi att meddela detta. Hallen hålls därför stängd tills vidare med målet att öppna på lördag 10 april.

Vi kommer att ersätta alla bokningar med återbetalning/tillgodohavande.Beträffande juniorträningen och annan träning med Edge återkommer vi (Edge) med mer information i helgen, tre tränare är ju sjuka i corona för närvarande.

Med vänlig hälsning,

Ulf Enander

Ordförande

Renovering av banorna