Till alla medlemmar!

Till alla medlemmar!

2021-03-11

Nu renoverar vi bana 1 och 2. Hallen stängs för spel 29 mars till 5 april!

Nu har sättningarna på bana 1 och 2 gått så långt att felstudsarna inte är det enda problemet, risken för felsteg och skador ökar också markant. Därför lägger vi om underlaget på bana 1 och 2 veckan som börjar 29 mars. Arbetet beräknas ta 7 arbets­dagar. Rent konkret spacklas först ojämnheterna, därefter läggs reglar och ovanpå detta träskivor.

Som sedan spacklas i skarvar och ovanpå målas med plexipave. Detta är den princip som används när exvis. banor byggs upp specifikt för tävlingar i typ Globen m fl.Vi kommer också att delvis lägga ny plåt utsida tak över bana 2 för att minimera tak­läckaget.För att kompensera medlemmar med fastat veckotider förlänger vi inomhussäsongen en vecka.

Vi hoppas på förståelse för dessa åtgärder, faktum är att de är helt nödvändiga, och tid­punkten var den enda möjliga för att få rätt leverantör. Låt oss hoppas att våren kommer snabbt så kanske vi kan ägna första aprilveckan åt att iordningställa utomhusbanorna på Gamla Allén.

Med vänlig hälsning,

Ulf Enander

Ordförande

Till alla medlemmar!