Till klubbens medlemmar med anledning av Covid-19 utvecklingen i Stockholm.

Till klubbens medlemmar med anledning av Covid-19 utvecklingen i Stockholm.

2020-12-29

Ytterligare restriktioner i hallen från och med nu.

Till att börja med tack för att de flesta av er iakttar de beteenderegler vi har i hallen för att begränsa spridningen av Covid. Men tyvärr är fortfarande några som tar Covid mindre allvarligt och som ni vet räcker det för att öka spridningen. Lyckligtvis har vi ändå varit väl förskonade i jämförelse med många andra klubbar, och vi vill fortsätta den inriktningen. Igår hade vi ett covidmöte med Stockholms Tennisförbund, SISU och de flesta andra klubbar i Stockholm. Vi (styrelsen) har därefter beslutat att följande gäller för SDTK:

1. In- och utpasseringsregler som tidigare, inklusive 5-minutersregeln och 50 minuters speltid.

Observera att detta är REGLER!, inte rekommendationer. De finns uppsatta tydligt i hallen. Blir vi smittade är det förmodligen inte på 648 kvm tennisbana med begränsat antal spelare, utan vid in- och utpassering.

2. Inga anhöriga i hallen.

3. Omklädningsrummen stängda.

4. ALL ORGANISERAD TRÄNING (junior- och vuxen), MED UNDANTAG AV PRIVATTRÄNING, INSTÄLLD TILLS VIDARE OCH FRAM TILL OCH MED 24 JANUARI.

5. PRIVATTRÄNING KAN SKE MED MAX 4 ELEVER PLUS TRÄNARE.

6. MAX 4 SPELARE PÅ BANAN PER TIMME.

7. Vi kommer också undersöka om det är möjligt att ändra bokningsstrukturen för bana 2, så att timmarna börjar och slutar vid halva klockslag, dvs 8.30,9.30 osv.

Nu måste vi tillsammans se till att följa reglerna, och fortsätta att ha hallen öppen så att vi kan ägna oss åt det bästa vi vet.

Med vänlig hälsning,

Ulf Enander

Ordförande

Till klubbens medlemmar med anledning av Covid-19 utvecklingen i Stockholm.