Utökat gruppspel samt gruppspel på dagtid

Utökat gruppspel samt gruppspel på dagtid

2022-06-15

SDTK vill förbättra gemenskapen och klubbkänslan i vår tennisklubb – och främja att vi som medlemmar umgås, lär känna fler medlemmar i klubben samtidigt som vi spelar och utvecklar vår tennis under trevliga former. Ett steg på vägen är att utöka gruppspelet i klubben med fler spelare där alla nivåer är varmt välkomna och vi hoppas få en mix av damer, juniorer och herrar.

Nya damer är särskilt välkomna och kommer att ha företräde till de nya platserna!

Som den moderna klubb SDTK har ambitionen att vara är förhoppningen att gruppspelet ska vara mixat, utan könsindelning i dam- eller herrgrupper.

Fakta om det utökade gruppspelet:
• Matcherna kommer främst schemaläggas på onsdagar och söndagar (kl. 19-23). Eftersom bantider är en bristvara tills vi får vår nya hall måste man vara beredd att någon match i varje omgång hamnar sent (kl. 22-23)
• Start i mitten av augusti 2022 (ungefär i samband med skolstart)
• 7 spelare i varje grupp, 10 grupper• I varje spelomgång (ca 10 veckor) spelar man 6 matcher, 2 omgångar/termin
• Nya och befintliga spelare kommer att delas in i grupper baserat på nivå så att grupperna blir så jämna som möjligt
• Efter avslutad omgång flyttas de 2 spelare som lyckats bäst i varje grupp upp en grupp, och de 2 sista spelarna flyttas ned en grupp
• Speltid är 10 minuters inbollning + 50 min match
• Matchen pågår tills tiden är slut eller till 3 färdigspelade set. Varje set spelas till först till 4 vunna game (tiebreak till 5 poäng vid 3-3 i game)
• Kostnad 1900 kr/termin, inklusive 2 spelomgångar (12 matcher) och 3 bollrör
• Gruppspelet kommer att administreras i Backhandsmash(https://backhandsmash.nu/klubbar/sdtk/gruppspel/start) där man kan se spelschema och tabell, regler, flytta matcher, registrera resultat osv.

Bakgrund: i nuvarande gruppspel finns 45 spelare (5 grupper med 9 spelare i varje). Genom att minska antalet spelare i varje grupp till 7 går det åt färre bantimmar, vilket ger utrymme till att öka antalet grupper till 10 och därmed skapas plats för 25 nya spelare.

Nyhet - daggruppspel!

För medlemmar som har möjlighet att spela gruppspel dagtid kommer ett separat daggruppspel att startas. Det kommer fungera likadant som kvällsgruppspelet, med ett par skillnader:
• Matcherna kommer schemaläggas på vardagar (oftast måndagar) kl. 10-15
• Kostnad 1500 kr/termin (inkluderar 2 spelomgångar, dvs 12 matcher och 3 bollrör)
• Antalet grupper, antal spelare/grupp och pris kan behöva justeras något beroende på antalet deltagare

Anmälan till gruppspelet ska göras på Matchi.

Utökat gruppspel samt gruppspel på dagtid