Viktig information avseende Coronavirus

Viktig information avseende Coronavirus

2020-03-17

Med anledning av den rådande situationen i Sverige kring fortsatt smittspridning av Coronavirus (Covid-19), så vill vi nu från klubbledningen vädja till klubbens medlemmar att respektera och följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten kontinuerligt ger.Om du känner dig sjuk och/eller uppvisar något/några av de symptom som Folkhälsomyndigheten angivit såsom möjliga tecken på Corona (Covid-19) (exv. snuva, hosta, feber), så skall du inte spela tennis eller vistas i SDTK’s tennishall.Personer som vistas i hallen och uppvisar sjukdomssymptom kommer att ombes lämna hallen omedelbart. För barn som uppvisar symptom så kommer föräldrarna att kontaktas för att hämta sitt barn. Två dygn efter att du känner dig helt frisk och inte har några kvarvarande symptom, är du välkommen att återuppta tennisspel i vår hall.Vi har ett starkt önskemål om att minimera antalet personer som vistas i hallen samtidigt, varför vi gärna ser att medföljande såsom föräldrar, far-och morföräldrar tar en promenad runt Långsjön istället för att vistas på läktaren.Vi ber er att undvika att använda våra omklädningsrum så långt detta är möjligt, och att istället byta om och duscha hemma.Alla som spelat färdigt bör lämna tennishallen omgående.Vi följer kontinuerligt utvecklingen av Corona och de rekommendationer och riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten, och ber nu alla medlemmar att hjälpas åt s.a. vi kan hålla hallen öppen för tennisspel även under perioden med Coronasmitta.17 mars 2020Klubbledningen i SDTK

Viktig information avseende Coronavirus