Ulf Enander
Ulf EnanderOrdförande
Eva Nisser
Eva NisserSekreterare/v ordf
Anders Öhman
Anders ÖhmanKassör
Kenneth Falk
Kenneth FalkTävlingskommittén
Tomas Köhlberg
Tomas KöhlbergLedamot
Magnus Lindahl
Magnus LindahlLedamot
Birgitta Held-Paulie
Birgitta Held-PaulieSuppleant
Ann-Sofie Sternås
Ann-Sofie SternåsLedamot
Gunilla P-Wictorin
Gunilla P-WictorinKansliet
Ulrika Ögren-Persson
Ulrika Ögren-PerssonSuppleant
Ernst von Olnhausen
Ernst von OlnhausenSuppleant
Max Larsvall
Max LarsvallSuppleant
Johan HeldRevisor
Pehr BureniusRevisorssuppleant
Joakim AlvetoftAnsv Juniorkommittén
Dennis RydmarkValberedning - sammankallande