Ulf Enander
Ulf EnanderOrdförande
Anders Öhman
Anders ÖhmanKassör
Kenneth Falk
Kenneth FalkTävlingskommittén
Tomas Köhlberg
Tomas KöhlbergLedamot
Magnus Lindahl
Magnus LindahlLedamot
Ann-Sofie Sternås
Ann-Sofie SternåsLedamot
Max Larsvall
Max LarsvallLedamot
Gunilla P-Wictorin
Gunilla P-WictorinKansliet
Birgitta Held-Paulie
Birgitta Held-PaulieSuppleant
Ernst von Olnhausen
Ernst von OlnhausenSuppleant
Carin Blicke RehleSuppleant
Dennis RydmarkRevisor
Pehr BureniusRevisorssuppleant
Roine LindvallSuppleant
Joakim AlvetoftAnsv Juniorkommittén
Karin HobyValberedning - sammankallande